glucozo phản ứng được với cu(oh)2 ở nhiệt độ thường tạo hợp chất phức màu xanh lam vì trong phân tử của glucozơ có chứa số nhóm chức -OH liền kề nhau

Question

glucozo phản ứng được với cu(oh)2 ở nhiệt độ thường tạo hợp chất phức màu xanh lam vì trong phân tử của glucozơ có chứa số nhóm chức -OH liền kề nhau là
a)3
b)4
c)5
d)6

in progress 0
Katherine 4 tháng 2021-08-16T04:38:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:39:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  5 nha

   

  0
  2021-08-16T04:40:00+00:00

  glucozo phản ứng được với cu(oh)2 ở nhiệt độ thường tạo hợp chất phức màu xanh lam vì trong phân tử của glucozơ có chứa số nhóm chức -OH liền kề nhau là 

  C.  5

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )