Gọi x là số khẩu trang may theo kế hoạch ( X € N , X > 0 } Số khẩu trang thực tế là X + 40 Thời gian đội hoàn thành theo kế hoạch là $\frac{X}{400}$

Question

Gọi x là số khẩu trang may theo kế hoạch ( X € N , X > 0 }
Số khẩu trang thực tế là X + 40
Thời gian đội hoàn thành theo kế hoạch là
$\frac{X}{400}$
Thời gian hoàn thành theo thức tế $\frac{X+40}{520}$
Vì ………. 2 ngày nên ta có phương trình
$\frac{X+40}{520}$ + 2 = $\frac{X}{400}$ MC:5200
<=> 10X + 400 + 10400 = 13X
<=> 10X – 13X = -400 + -10400
<=> -3X = -10800
<=> X = 3600

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-10-09T03:18:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:20:05+00:00

  thiếu đơn vị

  thiếu kết luận

  thiếu phần đối chiếu điều kiện

  0
  2021-10-09T03:20:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mik thấy bn làm vậy là đúng rồi nhưng

  Bn thiếu kết luận

  Chưa chặt chẽ 

  Vd: `x/400` `(x∈N;x>0)`

  Bạn cx còn viết tắt

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )