gọi s là tập các gt nguyên của m để pt 16 mũ x – m *4 mũ (x+1) +5m mũ 2 – 45 =0 có 2 nghiệm pt. số phần tử của s là

Question

gọi s là tập các gt nguyên của m để pt 16 mũ x – m *4 mũ (x+1) +5m mũ 2 – 45 =0 có 2 nghiệm pt. số phần tử của s là

in progress 0
Ruby 4 tuần 2021-09-06T03:39:07+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T03:40:26+00:00

  Đáp án:

  3

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  {16^x} – m{.4^{x + 1}} + 5{m^2} – 45 = 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {{4^x}} \right)^2} – 4m{.4^x} + 5{m^2} – 45 = 0\\
  t = {4^x}\left( {t > 0} \right) \Rightarrow {t^2} – 4mt + 5{m^2} – 45 = 0      (1)
  \end{array}\]

  Để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt thì pt (1) có 2 nghiệm t phân biệt lớn hơn 0

  \[\begin{array}{l}
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {\left( { – 2m} \right)^2} – 1.\left( {5{m^2} – 45} \right) > 0\\
  {t_1} + {t_2} > 0\\
  {t_1}.{t_2} > 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  4{m^2} – 5{m^2} + 45 > 0\\
  4m > 0\\
  5{m^2} – 45 > 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   – 3\sqrt 5  < m < 3\sqrt 5 \\
  m > 0\\
  \left[ \begin{array}{l}
  m > 3\\
  m <  – 3
  \end{array} \right.\\
  m \in 
  \end{array} \right. \Rightarrow m \in \left\{ {4;5;6} \right\}
  \end{array}\]

  Vậy tập S có 3 phần tử

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )