H(x)= x mũ 2 + 2. Chứng tỏ rằng đa thức H(x) không có nghiệm

Question

H(x)= x mũ 2 + 2. Chứng tỏ rằng đa thức H(x) không có nghiệm

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-07-16T12:53:07+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:54:50+00:00

  Ta có : $x^2 \geq 0 \ \forall x$

  `to x^2 + 2 ge 2 > 0`

  `to` Đa thức `H(x)` không có nghiệm

  0
  2021-07-16T12:55:04+00:00

  Ta có ` x^2 \ge 0\ ∀ x`

  ` \to H(x) = x^2 +2 \ge 2\ ∀ x `

  `\to H(x) = x^2 +2 > 0` 

  Vậy đa thức `H(x)` không có nghiệm 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )