H2SO4+……—->HCl+…… K2CO3+……..—–>BaCO3+…… CuCl2+……..—->FeCl2+…… HCl+……—->HNO3+……. Giải hộ giúp mình 4 PTHH này

Question

H2SO4+……—->HCl+……
K2CO3+……..—–>BaCO3+……
CuCl2+……..—->FeCl2+……
HCl+……—->HNO3+…….
Giải hộ giúp mình 4 PTHH này với ạ

in progress 0
Delilah 4 tháng 2021-08-16T04:44:12+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:45:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `H_2SO_4+BaCl_2->BaSO_4+2HCl`

  `K_2CO_3+BaCl_2->BaCO_3+2KCl`

  `CuCl_2+Fe->FeCl_2+Cu`

  `HCl+AgNO_3->AgCl+HNO_3`

  0
  2021-08-16T04:45:50+00:00

  Đây ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )