Hai lớp 8A và 8B của một trường tham gia lao động trồng cây xanh – sạch – đẹp môi trường. Tổng số hai lớp trồng là 60 cây , sau đó mỗi lớp trồng thêm

Question

Hai lớp 8A và 8B của một trường tham gia lao động trồng cây xanh – sạch – đẹp môi trường. Tổng số hai lớp trồng là 60 cây , sau đó mỗi lớp trồng thêm 25 cây nữa thì số cây lớp 8a bằng 5/6 số cây của lớp 8B . Tính số cây mỗi lớp đó trồng

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-08T21:52:00+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T21:53:31+00:00

  Đáp án:

  Số cây đc trồng thêm là 

  60 + 50 = 110 ( cây )

  Số cây tròng lúc đầu lớp 8A là

  110 ( 5+ 6 ) x 5 = 50 ( cây

  Số cây trồng lúc đầu lớp 8B là

  110 – 50 = 60

  Đ/S : …….   

   

   

  0
  2021-10-08T21:53:51+00:00

  Ta có sơ đồ :

  Lớp 

  Lớp 

  Tổng số phần bằng nhau là :

   =5 ( phần )

  Giá trị mỗi phần là :

   60 ( cây )

  Số cây lớp  trồng là :

   12 ( cây )

  Số cây lớp b trồng là :

   60=24 ( cây )

  Đáp số :  cây

                cây.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )