Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh Hà Nội và Thanh Hóa đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2h.Tìm vận tốc mỗi xe biết rằng mỗi ô tô đi từ Hà

Question

Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh Hà Nội và Thanh Hóa đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2h.Tìm vận tốc mỗi xe biết rằng mỗi ô tô đi từ Hà Nội tăng vận tốc thêm 10km/h thì sẽ có vận tốc bằng hai lần vận tốc ô tô đi từ thanh Hóa . Biết quãng đường hà Nội – Thanh Hóa là 160km

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-03T09:08:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-03T09:09:40+00:00

   Gọi vận tốc của 2 xe lần lượt là x,y(km/h)(0<y<x)

  Đi ngược chiều nhau thì sau 2h gặp nhau, ta có pt:

  2x+2y=150x+y=75(1)

  Nếu vận tốc của ô tô A tăng 5km/h và vận tốc ô tô B giảm 5 km/h thì vận tốc của ô tô S bằng 2 lần vận tốc của ô tô B, ta có pt:

  x+5=2(y5)x2y=15(2)

  Từ (1) và (2), ta có hpt         : {x+y=75x2y=15 {3y=90x+y=75 {y=30(t/m)x=45(t/m) 

  Vậy  vận tốc của xe A là: 45km/h

                             xe B là 30 km/h

  Have a nice day !!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )