Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc trên quảng đường từ A đến B dài 150 km . Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhảy hơn ô tô thứ hai 10 km nên đến B trước ô tô thứ

Question

Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc trên quảng đường từ A đến B dài 150 km . Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhảy hơn ô tô thứ hai 10 km nên đến B trước ô tô thứ hai 30 phút . Tính vận tốc của mỗi xe .

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-17T06:58:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:00:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc của xe ô tô thứ nhất là x(km/h)   (ĐK:x>10)

  =>vận tốc của xe ô tô thứ hai là x-10 (km/h)

  Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường AB là 

  0
  2021-08-17T07:00:13+00:00

  Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là x(km/h)

  Khi đó: Vận tốc của ô tô thứ 2 là $x-10(km/h)(x>10)$

              Thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đương là $t=\frac{150}{x}(h)$

  Thời gian xe thứ 2 đi là $t_1=\frac{150}{(x-10)}$

  Theo đề bài 

  Ta có:$\frac{150}{(x-10)}-\frac{150}{x}=\frac{1}{2}$

                             $⇒x=60$

  Vậy:Vận tốc của ô tô thứ nhất là $60 km/h$

         Vận tốc của ô tô thứ 2 là $60-10=50(km/h)$

  Bạn Tham Khảo Nhoa
  CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^

  # NO COPY
  NPQAn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )