Hai số có tổng là 65. Nếu giữ nguyên số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 7 đơn vị, thì tổng mới là bao nhiêu Giải hộ mk nhoa No spam và chép mạng ok

Question

Hai số có tổng là 65. Nếu giữ nguyên số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 7 đơn vị, thì tổng mới là bao nhiêu
Giải hộ mk nhoa
No spam và chép mạng ok

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-08-06T21:50:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:51:19+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Tổng mới là :

      `65+7=72`

          Đáp số : `72`

  Giải thích :

  – Trong một tổng , khi giữ nguyên một số và tăng số kia lên bao nhiêu đơn vị thì tổng cũng tăng thêm bấy nhiêu đơn vị

  `->` Trong một tổng , khi giữ nguyên số thứ nhất và tăng số thứ hai lên `7` đơn vị thì tổng cũng tăng thêm `7` đơn vị

  0
  2021-08-06T21:51:32+00:00

                    Ta có nếu tăng số thứ hai 7 đơn vị, giữ nguyên số thứ nhất thì tổng sẽ tăng thêm 7 đơn vị

                                     Tổng mới sẽ là:

                                    65 + 7 = 72

                                              Đáp số: 72 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )