Hai thư viện có tất cả 1500 quyển sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 300 quyển thì số sách hai thư viện bằng nhau. Hỏi mỗi th

Question

Hai thư viện có tất cả 1500 quyển sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 300 quyển thì số sách hai thư viện bằng nhau. Hỏi mỗi thư viện có bao nhiêu quyển sách.
.giải giúp mình với mình đang cần gấp

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-07-27T09:04:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:05:25+00:00

  Đáp án:

  Gọi số sách trong thư viện thứ nhất là `x` (quyển sách)

  Khi chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 300 quyển : `x – 300 `

  Số sách trong thư viện thứ hai là : `1500 – x`

  Thư viện thứ hai khi nhận thêm 300 cuốn sách từ thư viện thứ nhất là : `1500 – x + 300`

  Thì hai thư viện bằng nhau : `x -300 = 1500 – x + 300` 

  Giải phương trình :

          `x -300 = 1500 – x + 300` 

  `<=>x + x = 1500 + 300 + 300`

  `<=> 2x = 2100`

  `<=> x = 2100 : 2`

  `<=> x =1050`

  `text {Vậy thư viện nhất có số cuốn sách là :}` `1050` (quyển sách)

  `text {Thư viện thứ hai có số cuốn sách là:} “1500 – x  = 1500 – 1050 = 450 ` (quyển sách)

  mong ctlhn cho nhóm ạ ~~

  chúc bạn học tốt

   

  0
  2021-07-27T09:05:42+00:00

  Gọi số sách ban đầu ở thư viện thứ nhất là `x`

  Số sách sau khi chuyển 300 cuốn ở thư viện thứ nhất là `x-300`

  Số sách ở thư viện thứ hai là `1500-x`

  Số sách ở thư viện hai sau khi được chuyển là `1500-x+300=1800-x`

  Ta có:
  `x-300=1800-x`

  ⇒ `x+x=300+1800`

  ⇒ `2x=2100`

  ⇒ `x=1050`

  Vậy thư viện thứ nhất ban đầu có `1050` cuốn

  thư viện thứ hai ban đầu có `1500-1050=450` cuốn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )