Hai thùng dầu có 31l. Nếu chuyển 7l dầu từ thùng dầu thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu còn lại ở thùng thứ nhất ít hơn lượng dầu hiện có ở thù

Question

Hai thùng dầu có 31l. Nếu chuyển 7l dầu từ thùng dầu thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu còn lại ở thùng thứ nhất ít hơn lượng dầu hiện có ở thùng thứ hai là 5l dầu. Hỏi lúc đầu thùng 1 có bao nhiêu lít dầu?
nhanh huhu

in progress 0
Lydia 1 giờ 2021-10-08T14:13:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T14:14:58+00:00

  Số lít dầu của thùng thứ nhất sau khi chuyển 7 lít dầu sang lít thứ hai là:

  ( 31-5 ): 2=13 (lít)

  Số lít dầu ban đầu của thùng thứ nhất là:

  13+7=20 (lít)

  Đáp số: 20 lít

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-08T14:15:40+00:00

  Đáp án:

   $\text{20l dầu}$

  Giải thích các bước giải:

  Nếu chuyển 7l dầu từ thùng dầu thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng số dầu ở hai thùng không đổi.

  Ta có sơ đồ biểu thị số dầu ở 2 thùng lúc sau:

  Thùng 1 |——| 5l       } 

  Thùng 2 |——|—-|    }    31l

  Số dầu ở thùng thứ nhất lúc sau là:

    $(31 – 5) : 2 = 13 (l)$

  Lúc đầu thùng 1 có số lít dầu là:

    $13 + 7 = 20 (l)$

       Đ/S: $20l$ dầu

  $@Sunn$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )