Hai tổ cùng làm 1 công việc. Nếu làm riêng 1 mình thì tổ A cần 20 giờ, tổ B cần 15 giờ mới làm xong. Người ta giao cho tổ A làm trong một thời gian rồ

Question

Hai tổ cùng làm 1 công việc. Nếu làm riêng 1 mình thì tổ A cần 20 giờ, tổ B cần 15 giờ mới làm xong. Người ta giao cho tổ A làm trong một thời gian rồi nghỉ và tổ B làm tiếp cho xong. Biết thời gian tổ A làm ít hơn tổ B là 3 giờ 20 phút. Tính thời gian mỗi tổ đã làm.
M.n giải thích hộ tại sao lại gọi x (h) là thời gian tổ A làm 1 mình xong công việc,y (h) là thời gian tổ B làm 1 mình xong công việc trong khi đề bài đã cho Nếu làm riêng 1 mình thì tổ A cần 20 giờ, tổ B cần 15 giờ mới làm xong?

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-07-09T22:02:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:03:37+00:00

  Người ta gọi x là thời gian tổ A làm 1 mình xong công việc, y là thời gian tổ B lm 1 mình xong công việc vì

  Đó là thời gian mà tổ A lm một mình công việc người ta đã giao ” Người ta đã giao”

  Tổ B cx vậy

   Nếu bn ko hiểu mình có thể giảng lại !

   

  0
  2021-07-09T22:04:13+00:00

  Đáp án:

  Tổ A làm 6 giờ 40 phút rồi nghỉ, tổ B là tiếp 10 giờ thì công việc được hoàn thành

  Giải thích các bước giải:

  Gọi thời gian mỗi tổ đã làm để xong công việc lần lượt là a và b (h) (a,b>0)

  Nếu làm riêng thì tổ A cần 20 giờ thì làm xong, nên một giờ tổ A làm được $\dfrac{1}{20}$ (công việc)

  Một giờ tổ B làm được $\dfrac{1}{15}$ (công việc)

  Tổ A làm a h rồi nghỉ tổ B làm tiếp b h thì xong công việc nên ta có:

  $\dfrac{a}{20}+\dfrac{b}{15}=1$ (1)

  Và thời gian tổ A làm ít hơn tổ B là 3 giờ 20 phút=$\dfrac{10}{3}$ giờ

  nên $b-a=\dfrac{10}{3}$ (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  $\left\{\begin{array}{l} \dfrac{a}{20}+\dfrac{b}{15}=1\\b-a=\dfrac{10}{3}\end{array} \right.\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \dfrac{a}{20}+\dfrac{b}{15}=1\\b=\dfrac{10}{3}+a\end{array} \right.$

  $\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \dfrac{a}{20}+\dfrac{\dfrac{10}{3}+a}{15}=1\\b=\dfrac{10}{3}+a\end{array} \right.\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} 15a+\dfrac{200}{3}+20a=20.15\\b=\dfrac{10}{3}+a\end{array} \right.$

  $\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} a=\dfrac{20}{3}\\b=10\end{array} \right.$

  Đổi $\dfrac{20}{3}$ giờ=6 giờ 40 phút

  Vậy tổ A làm 6 giờ 40 phút rồi nghỉ, tổ B là tiếp 10 giờ thì công việc được hoàn thành.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )