Hai vật A,B có khối lượng lần lượt là 12kg và 3kg. Được treo vào 2 đầu mút của một thang AB dài 16cm. Tìm vị trí điểm treo thuộc thanh AB để thanh thă

Question

Hai vật A,B có khối lượng lần lượt là 12kg và 3kg. Được treo vào 2 đầu mút của một thang AB dài 16cm. Tìm vị trí điểm treo thuộc thanh AB để thanh thăng bằng.
MÌNH CẦN GẤP MONG MỌI NGƯỜI GIÚP

in progress 0
Athena 4 ngày 2021-12-06T17:57:14+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:59:09+00:00

  Đáp án:

  thanh A treo o 4 cm

  thanh Btreo 8cm

  Giải thích các bước giải: vi thanh AB ÷2=8 thanh A treo o 4cm de cho thanhB =thanhA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )