Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước vòi thứ nhất chảy được 1/4 thể tích của bể vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 3 phần 10 thể tích của bể Hỏi trong m

Question

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước vòi thứ nhất chảy được 1/4 thể tích của bể vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 3 phần 10 thể tích của bể Hỏi trong một giờ cả hai vòi cùng chảy vào bể thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-10-26T05:18:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:20:17+00:00

  Đáp án:

  Trong một giờ cả hai vòi cùng chảy vào bể thì được số phần thể tích của bể là:

                 ( thể tích bể )

                

  Vậy trong một giờ cả hai vòi cùng chảy vào bể thì được  thể tích của bể.

   

  0
  2021-10-26T05:20:23+00:00

  $\textrm{Trong một giờ cả hai vòi cùng chảy thì được:}$

    $\dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{10} = \dfrac{11}{20} (bể)$

  Đổi $\dfrac{11}{20}$ = 55%
   Vậy trong một giờ cả hai vòi cùng chảy thì chảy được 55% thể tích của bể 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )