Hạng A Cháng đẹp người thật . Mười tám tuổi , ngực nở vàng cung , da đỏ như lim , bắp tay bắp chân rắn như trắc , gụ . Vóc cao , vai rộng , người đứng

Question

Hạng A Cháng đẹp người thật . Mười tám tuổi , ngực nở vàng cung , da đỏ như lim , bắp tay bắp chân rắn như trắc , gụ . Vóc cao , vai rộng , người đứng thẳng như cái cột đá chống trời .
Các hình ảnh so sánh này có tác dụng gì

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2021-11-28T12:34:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:35:40+00:00

  Tác dụng nhấn mạnh Hạng A Cháng đẹp như người thật, da đỏ, bắp tay bắp chân rắn chắc…

  Còn giúp người đọc liên tưởng dễ hơn, gợi hình hơn.

  0
  2021-11-28T12:35:58+00:00

  Các hình ảnh so sánh này có tác dụng miêu tả vẻ đẹp bên ngoài và sức khỏe của Hạng A Cháng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )