Hàng ngày, Long đều rời nhà lúc 6h40 và đi bộ tới trường. Ngày thứ Hai, Long đi với vận tốc 90m/phút. Hôm đó bạn bị muộn 2 phút. Tới thứ Ba, Long đi v

Question

Hàng ngày, Long đều rời nhà lúc 6h40 và đi bộ tới trường.
Ngày thứ Hai, Long đi với vận tốc 90m/phút. Hôm đó bạn bị muộn 2 phút.
Tới thứ Ba, Long đi với vận tốc 110m/phút và tới sớm 2 phút.
Tới thứ Tư, Long đã tới trường đúng giờ.
a) Hỏi Long đến trường lúc mấy giờ?
b) Vận tốc của Long vào ngày thứ Tư là bao nhiêu?

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-07-23T04:57:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:59:07+00:00

  Gọi thời gian Long đi từ nhà đến trường mất x phút

  Ta có: 90 . (x+ 2)= 110. (x- 2)

  Giải phương trình trên tìm được x= 20 phút

  a) Long đến trường lúc 7h00

  b) Quãng đường từ nhà đến trường là: 90 x (20 + 2)= 1980 m

  Vận tốc của Long vào ngày thứ Tư là:

  1980 : 20= 99 m/ phút 

  0
  2021-07-23T04:59:37+00:00

  Gọi thời gian từ lúc Long bắt đầu rời nhà cho đến khi vào học là: x ( phút)

  a, Cùng 1 quãng đường đi học, ta có phương trình sau: 

                90.( x+2) = 110.( x-2)

  ⇔ 90x + 180 = 110x – 220 

  ⇔ 20x = 400

  ⇔ x=20 phút

  Ngày thứ 4 Long đến tường lúc: 6h40p + 20p = 7h

  a, Quãng đường từ nhà đến trường là: 

            90.( 20+2) = 1980 m

  Vận tốc của long ngày thứ 4 là:

            1980 : 20 = 99 m/phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )