Hành động nào thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là: * 1 điểm A. Nhận giúp đỡ bạn học kém trong lớp. B.

Question

Hành động nào thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là: *
1 điểm
A. Nhận giúp đỡ bạn học kém trong lớp.
B. Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của nhà trường.
C. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp.
D. Tham gia viết báo tường nhân dịp 20/11.

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-08-31T02:59:42+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:00:45+00:00

  caau1 Hành động nào thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là

  C. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp.

  0
  2021-08-31T03:00:47+00:00

  Hành động nào thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là: *

  C. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )