Hấp thụ 4,48lit khí H2S (dktc) vào 200ml dd NaOH 1,5M. Hãy xác định nồng độ CM của các chất trong dd sau phản ứng

Question

Hấp thụ 4,48lit khí H2S (dktc) vào 200ml dd NaOH 1,5M. Hãy xác định nồng độ CM của các chất trong dd sau phản ứng

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-09T20:27:27+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:28:32+00:00

  H2S+2NaOH→Na2S+2H2O

  Ta có nH2S=4,48/22,4=0,2(mol)

  nNaOH=1,5.0,2=0,3(mol)

  so sánh:  nH2S/hệ số pt của H2S=0,2

  nNaOH/hệ số pt của NaOH=0,3/2=0,15

  →H2S dư chọn NaOH để tính

  nNa2S=nNaOH/2=0,3/2=0,15(mol)

  CMNa2S=0,15/0,2=0,75

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )