Hấp thụ hoàn toàn 22,4 l SO3 vào 245g dung dịch H2SO4 40% được dd axit mới có nồng độ % là

Question

Hấp thụ hoàn toàn 22,4 l SO3 vào 245g dung dịch H2SO4 40% được dd axit mới có nồng độ % là

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-25T00:32:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:33:36+00:00

  nSO3 = 22,4 / 22,4 = 1 (mol)

  mH2SO4 ban đầu = 245 * 40% = 98 (gam)

  SO3 + H2O -> H2SO4

  1                             1

  mH2SO4 = 98 (gam(

  Ta có C% H2SO4 = (80 + 98) / (245 + 98) * 100% = 51,9%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )