“Hathigumpha inscription gives account of which of the following rulers” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

Question

“Hathigumpha inscription gives account of which of the following rulers” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

in progress 0
Ruby 18 phút 2021-10-08T07:53:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:55:42+00:00

  “Hathigumpha inscription gives account of which of the following rulers”

  Dịch:

  Dòng chữ tiếng Hathigumpha cho biết nhà cầm quyền nào trong những nhà sau đây: …

  0
  2021-10-08T07:55:44+00:00

  “Hathigumpha inscription gives account of which of the following rulers”

  “Dòng chữ Hathigumpha này cho biết là nhà quản lý nào sau đây”

  Chúc bn học tốt!!!

  Nocopy#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )