Hãy cho biết bài trò của động vật ko xương sống và động vật có xương sống đối với con người? Lấy 4 ví dụ về động vật có xương sống làm thức ăn cho co

Question

Hãy cho biết bài trò của động vật ko xương sống và động vật có xương sống đối với con người? Lấy 4 ví dụ về động vật có xương sống làm thức ăn cho con người? Lấy 4 ví dụ về động vật ko xương sống làm thức ăn cho con người thuộc 4 ngành khác nhau?

in progress 0
Melanie 5 tháng 2021-07-13T08:35:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:36:30+00:00

  Đáp án:dễ

   

  Giải thích các bước giải:sứa, mực, tôm, ốc

  Vai trò của động vật ko xương sống đối vs con người :  

  +Làm thực phẩm 

  + Có giá trị để xuất khẩu 

  +Có giá trị dinh dưỡng làm thuốc 

   +Có hại cho con người 

  + Làm đồ trang trí 

   -Vai trò của động vật có xương sống đối với con người:

  +Làm thức ăn

  +Có giá trị xuất khẩu

  0
  2021-07-13T08:37:07+00:00

  -Vai trò của động vật ko xương sống đối vs con người :  

  +Lm thực phẩm (VD: tôm, mực,………)

  + Có giá trị để xuất khẩu (trai, tôm, mực,…..)

  +Có giá trị dinh dưỡng làm thuốc (mật ong, ……)

   +Có hại cho con người  (sán dây, giun đũa,…….)

  + Làm đồ trang trí ( vỏ sò, ốc,…….)

   -Vai trò của động vật có xương sống đối với con người:

  +Lm thức ăn (Cá, gà,…………)

  +Có hại cho con người 

  +Có giá trị xuất khẩu

   ……………..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )