Hãy dùng tính chất phân phối để tính . 45 . 9 + 45

Question

Hãy dùng tính chất phân phối để tính .
45 . 9 + 45

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-09-01T05:16:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:17:47+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  $ 45.9+45$

  $=45.9+45.1$

  $=45.(9+1)$

  $=45.10$

  $=450$

  0
  2021-09-01T05:18:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `45 . 9 + 45`

  `=45.(9+1)`

  `=45.10=450`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )