Hãy giải pt sau: $x^{2}$-(2+$\sqrt{5}$)x+2$\sqrt{5}$=0

Question

Hãy giải pt sau:
$x^{2}$-(2+$\sqrt{5}$)x+2$\sqrt{5}$=0

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-06T15:12:45+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:14:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $x^{2}$ -(2+$\sqrt[]{5}$ )x+ 2$\sqrt[]{5}$ =0 

  <=> $x^{2}$ – 2x + 1 – $\sqrt[]{5}$x + 2$\sqrt[]{5}$ – 1 = 0

  <=> $(x-1)^{2}$ – 1 – $\sqrt[]{5}$(x-2) = 0

  <=> (x-1-1)(x-1+1) – $\sqrt[]{5}$(x-2) = 0

  <=> x(x-2) – $\sqrt[]{5}$(x-2) = 0

  <=> (x-2)(x- $\sqrt[]{5}$) = 0

  => \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=\sqrt[]{5} \end{array} \right.\)

  Vậy phương trình có tập nghiệm S= {2; $\sqrt[]{5}$ }

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha. Cảm ơn!

  0
  2021-10-06T15:14:33+00:00

  ta có : x^2 – 2x-\|5x + 2\|5 =0 <=>x*(x-2) – \|5*(x-2) =0

      <=>(x – \|5)*(x – 2)=0

      <=>x-\|5=0  <=>x=\|5

              x-2=0           x=2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )