Hãy liên hệ vẽ sơ đồ triều Nguyễn về việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nước ta

Question

Hãy liên hệ vẽ sơ đồ triều Nguyễn về việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nước ta

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-26T08:28:27+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-26T08:29:53+00:00

    -Không nên lơ là trước những tình huống xâm phạm của nước khác

    -Cố gắng học giỏi để sánh tầm đất nước khác sau này bảo vệ bờ cõi

    -Luyện tập quân nhà nước phải luôn chủ động ứng phó trước không nên hưởng thụ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )