Hãy mô tả thuật toán và viết chương trình tính và in ra màn hình chu vi và diện tích hình chữ nhật biết chiều dài và rộng của hình chữ nhật được nhập

Question

Hãy mô tả thuật toán và viết chương trình tính và in ra màn hình chu vi và diện tích hình chữ nhật biết chiều dài và rộng của hình chữ nhật được nhập từ bàn phím

in progress 0
Maya 3 tuần 2021-08-21T17:01:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:02:42+00:00

  B1: Nhập vào chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật.

  B2: Xuất ra giá trị của (chiều dài + chiều rộng) * 2 (Chu vi của hình chữ nhật).

  B3: Xuất ra màn hình giá trị của chiều dài * chiều rộng (Diện tích hình chữ nhật).

  Chương trình:

  Var a, b: Integer;

  BEGIN

       Readln(a, b);

       Writeln(‘Chu vi: ‘, (a + b) * 2);

       Writeln(‘Dien tich: ‘, a * b);

       Readln;

  END.

  0
  2021-08-21T17:02:58+00:00

  B1: Nhập vào chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật.

  B2: Xuất ra giá trị của (chiều dài + chiều rộng) * 2 (Chu vi của hình chữ nhật).

  B3: Xuất ra màn hình giá trị của chiều dài * chiều rộng (Diện tích hình chữ nhật).

  Chương trình:

  Var a, b: Integer;

  BEGIN

       Readln(a, b);

       Writeln(‘Chu vi: ‘, (a + b) * 2);

       Writeln(‘Dien tich: ‘, a * b);

       Readln;

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )