hãy tả một người bạn của em bằng tiếng anh

Question

hãy tả một người bạn của em bằng tiếng anh

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-11-24T17:42:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:43:46+00:00

  My best friend is …..(Tên). He/She has been my friend for 5 years. I’ve known him/her from grade 9 until now. He/She helps me a lot when I need her help, such as when I have problems, and je/she gives me a lot of advice and tells me the truth more than any one. He/She has a lot of things that I like, such as him/her great hair and gorgeous smile, and he/she always makes me happy because he/she is my real friend. In conclusion, …..(Tên) is my best friend until now, and I really miss him/her.

  Dịch

  Bạn thân nhất của tôi là ….. (Tên). Anh ấy / Cô ấy đã là bạn của tôi được 5 năm. Tôi đã biết anh ấy / cô ấy từ lớp 9 cho đến nay. Anh ấy / cô ấy giúp tôi rất nhiều khi tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy, chẳng hạn như khi tôi gặp khó khăn, và je / cô ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên và nói cho tôi biết sự thật hơn bất kỳ ai. Anh ấy / cô ấy có rất nhiều thứ mà tôi thích, chẳng hạn như mái tóc tuyệt vời và nụ cười tuyệt đẹp, và anh ấy / cô ấy luôn làm tôi hạnh phúc vì anh ấy / cô ấy là bạn thực sự của tôi. Tóm lại, ….. (Tên) là bạn thân nhất của tôi cho đến bây giờ, và tôi thực sự nhớ anh ấy / cô ấy.

  @lengocthanh

  @Nocopy

  0
  2021-11-24T17:43:57+00:00

  My friend is Mai. She has been my friend from five layers of leaves until now. She has a long, straight hair and has a very friendly smile. My parents are very happy because I know how to choose friends to play. She is very kind and study very well. She often helps me do my homework. She always comforts, encourages when I’m sad and laughs make making my joy multiply. We’ll the best friend forever.

  Dịch:

  Bạn của tôi là Mai. Cô ấy là bạn của tôi từ năm lớp lá cho đến tận bây giờ. Cô có một mái tóc dài, thẳng và có một nụ cười rất thân thiện. Bố mẹ vui lắm vì tôi biết chọn bạn mà chơi. Cô ấy rất tốt bụng và học rất giỏi. Cô ấy thường giúp tôi làm bài tập về nhà. Cô ấy luôn an ủi, động viên khi tôi buồn và cười khiến niềm vui của tôi nhân lên nhiều lần. Chúng tôi sẽ là bạn tốt của nhau mãi mãi.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )