Hãy tìm các phân số thỏa mãn điều kiện sau: Có mẫu là 5, lớn hơn $\frac{2}{-3}$ và nhỏ hơn $\frac{1}{-6}$ Mik cần gấp nha, mai mik đi học rùi, giú

Question

Hãy tìm các phân số thỏa mãn điều kiện sau:
Có mẫu là 5, lớn hơn $\frac{2}{-3}$ và nhỏ hơn $\frac{1}{-6}$
Mik cần gấp nha, mai mik đi học rùi, giúp mik nha, cảm ơn

in progress 0
Reagan 1 tuần 2021-11-30T01:30:17+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T01:31:20+00:00

  Đề bài : Tìm x5x5sao cho 23<x5<162−3<x5<1−6

  Mẫu chung là: 30. Quy đồng lên và để dấu âm lên tử ta được:

  2030<6x30<530−2030<6×30<−530-20<6x<-56x{18;12}∈{−18;−12}

  Từ đó ta tính được: x{3;2}x∈{−3;−2}

  Vậy phân số cần tìm là 35−3525

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )