Hãy tìm các từ, cụm từ liên quan đến lịch sử thế giới cận đại phù hợp để điền vào các chỗ trống: 01) … là cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên t

Question

Hãy tìm các từ, cụm từ liên quan đến lịch sử thế giới cận đại phù hợp để điền vào các chỗ trống:
01) … là cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới.
02) … là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để của Nhật Bản.
03) … là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
04) … là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất trong giai đoạn giữa TK XVI đến nửa sau TK XIX.
05) … là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
06) … là cuộc khởi nghĩa đỉnh cao của cách mạng Ấn Độ.
07) … là Đảng vô sản kiểu mới ở Nga.
08) … là nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.
09) … là nước được Lê-nin gọi là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”.
10) … là nước được Lê-nin gọi là “Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến”.
11) … là nước được Lê-nin gọi là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”.
12) … là tầng lớp phong kiến bị tư sản hóa.
13) … là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước.
14) …a… và …b… là hai phương thức chủ yếu mà giai cấp công nhân dùng để đấu tranh với giai cấp tư sản trong những năm 1830 – 1840.
15) …a… và …b… là hai phương thức đầu tiên mà giai cấp công nhân dùng để đấu tranh với giai cấp tư sản.

in progress 0
Eden 1 năm 2021-11-25T00:31:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:32:35+00:00

  1,năm 1923

  2nam 1864

  0
  2021-11-25T00:32:48+00:00

  1 Nước Anh

  3 Cách mạng Hà Lan

  4 Cách mạng tư sản Pháp

  6 Khởi nghĩa Xi-Pay

  7 Đảng Bôn-sê-vích

  8 Nga

  9 Pháp

  10 Đức

  11Anh

  14 đòi tăng lương giảm giờ làm

  15 Đập phá máy móc và bãi công

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )