Hãy tìm nghĩa của những từ sau : chân compa, chân kiềng, chân bàn, chân võng

Question

Hãy tìm nghĩa của những từ sau : chân compa, chân kiềng, chân bàn, chân võng

in progress 0
Ximena 2 ngày 2021-12-07T22:57:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:58:54+00:00

  chân gậy: Bộ phận dưới cùng của cái gậy,  tác dụng đỡ cái gậy đứng thẳng.

   chân compa: Bộ phận dưới cùng của compa có tác dụng đỡ bộ phận khác để quay vẽ.  

  chân kiềng: Bộ phận dưới cùng của cái kiềng,  tác dụng nâng đỡ cho các bộ phận khác. 

  chân bàn: Bộ phận dưới cùng của cái bàn,  tác dụng đỡ cho các bộ phận khác.

  0
  2021-12-07T22:59:21+00:00

  Chân compa : nghĩa là chuyên ngành . 

  Chân kiềng : nghĩa là thế vững chắc như ba chân của cái kiềng . 

  Chân bàn : nghĩa là phần cuối của cái bàn dùng đễ đỡ toàn thân của cái bàn .

  Chân võng : nghĩa là địa vị , chức vị của 1 người . ( …. ) – ngã , vẽ , đứng , quay , võng ,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )