Hãy tìm những từ chỉ thiên nhiên và sinh hoạt bài Việt Bắc Từ đầu “Mình về mình có nhớ ta ………… Chày đêm nện cối

Question

Hãy tìm những từ chỉ thiên nhiên và sinh hoạt bài Việt Bắc
Từ đầu “Mình về mình có nhớ ta
…………
Chày đêm nện cối đều đều Suối xa…”
( 42 câu đầu- Việt Bắc)

in progress 0
Jasmine 3 tuần 2021-11-21T00:20:34+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T00:21:47+00:00

  *Thiên nhiên

  + Cây, núi, sông, cồn, mưa nguồn, suối lũ, mây, mù, rừng núi, trám, măng mai, lau xám, núi non, mái đình, cây đa, nguồn, nước, trăng, đầu núi, lưng nương, bản khói, sương, rừng nứa, bờ tre, Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê, rẫy, núi đèo, rừng chiều, suối xa.

  *Sinh Hoạt:

  + nhìn cây, nhớ núi, áo chàm đưa buổi phân li, Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay, sớm khuya bếp lửa ngồi thương đi về, nhớ từng rừng nứa bờ tre, chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng, địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô, lớp học i tờ, đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan, gian nan đời vẫn ca vang núi đèo, tiếng mõ rừng chiều, chày đêm nện cối đều đều suối xa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )