Hãy tìm số tỉ lệ thuận với 3 và 8 sao cho hiệu của hai số đó bằng 100? Giúp e với.

Question

Hãy tìm số tỉ lệ thuận với 3 và 8 sao cho hiệu của hai số đó bằng 100?
Giúp e với.

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-12T03:13:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T03:14:37+00:00

  Đáp án:

  Số thứ nhất: 60

  Số thứ hai: 160

  Giải thích các bước giải:

  Theo bài ra ta có sơ đồ :

  Số thứ nhất: |____|____|____| 100

  Số thứ hai: |____|____|____|____|____|____|____|____|

  Hiệu số phần bằng nhau là: 8-3=5 phần

  Số thứ nhất là:

  100:5 ×3=60

  Số thứ hai là:

  100:5 ×8=160

  0
  2021-09-12T03:14:47+00:00

  Vì hai số tỉ lệ thuận với \(3\) và \(8\) nên tỉ số giữa hai số đó là \(\dfrac{3}{8}.\)

  Vẽ sơ đồ biểu diễn số bé gồm \(3\) phần bằng nhau và số lớn gồm \(8\) phần như thế (Em tự vẽ sơ đồ nhé).

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  \(8 – 3 =5\) (phần)

  Số bé là :

  \(100 : 5 \times 3 = 60\)

  Số lớn là :

  \(60 + 100 = 160\)

  Đáp số : \(60\) và \(160.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )