Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (k nhãn ) sau bằng phương pháp hóa học: HCl, NaOH, NaCl, H2SO4, Ba(OH)2, Na2SO4. Vt phương trình

Question

Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (k nhãn ) sau bằng phương pháp hóa học: HCl, NaOH, NaCl, H2SO4, Ba(OH)2, Na2SO4. Vt phương trình của các phản ứng xảy ra (nếu có )
Giúp mk vs các bn yêu ơi ❤????

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-25T21:49:12+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:50:19+00:00

  Đáp án:

  `-` Đánh STT vào mỗi lọ , trích mẫu thử

  `-` Cho quỳ tím vào từng cốc

  `+` Quỳ tím hóa xanh : $\rm Ba(OH)_2 ; NaOH$ ( nhóm `1)` 

  `+` Quỳ tím hóa đỏ : $\rm HCl ; H_2SO_4$ ( nhóm `2)`

  `+` Không hiện tượng : $\rm NaCl ; Na_2SO_4$ ( nhóm `3)`

  `-` Sục khí $\rm CO_2$ vào dung dịch của nhóm `1`

  `+` Không hiện tượng : $\rm NaOH$

  `+` Có kết tủa trắng : $\rm Ba(OH)_2$

  $\rm Ba(OH)_2+CO_2 \to BaCO_3 + H_2O$

  `-` Cho $\rm BaCl_2$ vào dung dịch của nhóm `2`

  `+` Không hiện tượng : $\rm HCl$

  `+` Có kết tủa trắng : $\rm H_2SO_4$

  $\rm H_2SO_4+BaCl_2 \to BaSO4 + 2HCl$

  `-` Cho $\rm BaCl_2$ vào dung dịch của nhóm `3`

  `+` Không hiện tượng : $\rm NaCl$

  `+` Có kết tủa trắng : $\rm Na_2SO_4$

  $\rm Na_2SO_4+BaCl_2 \to BaSO_4+NaCl$

   

   

  0
  2021-07-25T21:50:53+00:00

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )