Hãy trình bày cuộc khỏi nghĩa Hai bà trưng thật đúng

Question

Hãy trình bày cuộc khỏi nghĩa Hai bà trưng thật đúng

in progress 0
Eloise 4 tháng 2021-08-09T02:36:13+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:37:24+00:00

  Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

  – Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng được nhân dân khắp nơi ủng hộ.

  – Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh, rồi từ Mê Linh tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu.

  – Tô Định hoảng hốt bỏ chạy về nước. Quân Hán ở các quận khác cũng bị đánh tan.

  => Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )