Hệ thống những sự kiện quan trọng của nhà Lý và cuộc kháng chiến chống Tống(1075-1077) -HỘ MK NHANH NHA-

Question

Hệ thống những sự kiện quan trọng của nhà Lý và cuộc kháng chiến chống Tống(1075-1077)
-HỘ MK NHANH NHA-

in progress 0
Gianna 22 phút 2021-09-09T12:58:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:00:13+00:00

  Đủ hết rồi nhé bn ơi
  he-thong-nhung-su-kien-quan-trong-cua-nha-ly-va-cuoc-khang-chien-chong-tong-1075-1077-ho-mk-nhan

  0
  2021-09-09T13:00:35+00:00

  CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075-1077)

  I- Giai đoạn thứ nhất

  1. Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt

  * Tình hình nhà Tống

  – Hoàn Cảnh nhà Tống trước khi xâm lược Đại Việt: giữa thế kỉ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn:

  + Ngân khố cạn kiệt
  + Nội bộ mâu thuẫn

  + Nhân dân đói khổ → Khởi nghĩa ở nhiều nơi

  + Khu vực biên giới bị quấy nhiễu

  *Giải quyết khó khăn

  – Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm giải quyết tình hình khó khăn trong nước

  *Âm mưu:

   Xúi dục vua Cham-pa đánh ở phía Nam

  – Phía Bắc:  Ngăn cản sự buốn bán giữa nhân dân ở 2 nước

  2. Nhà Lí chủ động tiến công để phòng vệ

  * Chủ trương củ nhà Lí

  -Cử Lí thường Kiệt làm người chỉ huy tổ chức kháng chiến

  – Phong chức tước cho các tù trưởng

  – Mộ thêm binh, tăng cường canh phòng luyện tập

  – Chủ trương “Tiến công trước để tự vệ”

  * Diễn biến:

  – Tháng 10, năm 1075, 10 vạn quân ta chia làm 2 đạo:

  + Quân bộ: Do Tông Đảm và thân cảnh phúc chỉ huy đánh vào châu Ung
  + Quân thủy do Lí Thường Kiệt chỉ huy đánh vào châu Khâm, châu Liêm

  ⇒ Nhằm tiêu diệt căn cứ tập kết quân, phá hủy kho tàn của giặc và tiến đến bao vây thành Ung Châu 

  * Kết quả: 

  – Sau 42 ngày đêm, ta đã hạ thành Ung Châu,

  -Tướng Tô Giám phải tự tử

  – Ta rút về chuẩn bị phòng tuyến ở trong nước

  * Ý nghĩa:

  – Việc chủ động tấn công làm hoang mang quân Tống, đẩy chúng vào thế bị động

  – Làm chậm cuộc tiến công xâm lược của nhà Tống vào nước ta

  II) Giai đoạn thứ 2 (1076-1077)

  1, kháng chiến bùng nổ. 

  *Sự chuẩn bị của nhà Lí

  – Lí Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng

  – Mai phục ở biện giới

  – Bố trí thủy binh, sẵn sàng đợi chiến đấu

  – Bộ binh bố trí sướt dọc sông cầu (sông Như nguyệt)

  * Diễn biến:

  – Cuối năm 1076, quân Tống kéo vào nước ta 

  + Quân bộ: 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu 

  do Quách Quỳ và Triệu Tết chỉ huy

  + Quân thủy: do hòa Mâu chỉ huy theo đường biển tiếp ứng

  – Tháng 1 năm 1077, quân Tống vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơn kéo vào nước ta, Lí Thường Kiệt cho đánh nhiều trận nhỏ ở phong tuyến Như Nguyệt

  – Quách Quỳ phải đống quân ở bờ Bắc sông Như Nguyệt để chờ quân thủy

  – Ta chặn đánh liên tiếp → quân thủy của địch không tiến vào sâu để hỗ trợ quân bộ

  * Kết quả: 

  – Quân Tống phải đóng đô ở bờ Bắc sông Như Nguyệt

  2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

  * Diễn biến: 

  – Quách Quỳ cho quân vượt sông đánh vào phòng tuyến Như Nguyệt

  – Quân ta phản công ác liệt, đẩy lùi chúng về phía bờ Bắc sông Như Nguyệt

  – Cuối năm 1077, Lí Thường Kiệt cho quân vượt sông, đánh thẳng vào các doanh trại của giặc.

  * Kết quả:

  – Quân Tống thua to, 10 phần chết đến 5,6 phần và lâm vào tình thế khó khăn tuyệt vọng

  – Lí Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng đề nghị “giảng hòa”

  – Quách Quỳ chấp nhận, quân Tống rút về nước.

  * Nguyên nhân thắng lợi:

  – Do tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ cũng như truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

  – Có sự lãnh đạo cùng chiến thuật tài tình của vị tướng Lý Thường Kiệt.

  – Nhà Tống đang trong thời kì khủng hoảng.

  – Biết đánh ngay vào tâm lí địch ( bài thơ Nam Quốc Sơn Hà đã làm địch hoảng sợ)

  * Ý nghĩa:

  – Buộc nhà Tống phải từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt

  – Cổ vũ tinh thần và ý chí đấu tranh giành lại độc lập của nhân dân ta

  – Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được bảo vệ.

  Học tốt!~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )