HH A gồm 2 ancol đơn chức,mạch hở X và Y(MX

Question

HH A gồm 2 ancol đơn chức,mạch hở X và Y(MX

in progress 0
Alaia 25 phút 2021-10-07T04:21:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T04:23:04+00:00

  Đáp án:

  \({H_{{C_2}{H_5}OH}} = 50\% ;{H_{{C_3}{H_7}OH}} = 20\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức chung của 2 ancol là \({C_n}{H_{2n + 1}}OH\)

  \(2{C_n}{H_{2n + 1}}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2{C_n}{H_{2n + 1}}ONa + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{{C_n}{H_{2n + 1}}ONa}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,5{\text{ mol}}\)

  \({m_{bình{\text{ tăng}}}} = {m_{ancol}} – {m_{{H_2}}} = 26,7{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{ancol}} = 26,7 + 0,25.2 = 27,2{\text{ gam}}\)

  \( \to {M_{ancol}} = 14n + 18 = \frac{{27,2}}{{0,5}} = 54,4 \to n = 2,6\)

  Vậy 2 ancol có số C lần lượt là 2 và 3.

  2 ancol lần lượt là \({C_2}{H_5}OH;{C_3}{H_7}OH\) với số mol lần lượt là x, y.

  \( \to x + y = 0,5;46x + 60y = 27,2 \to x = 0,2;y = 0,3\)

  Thực hiện phản ứng ete hóa:

  \(2{C_n}{H_{2n + 1}}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}{C_n}{H_{2n + 1}}O{C_n}{H_{2n + 1}} + {H_2}O\)

  Ta có: \({n_{ancol{\text{ phản ứng}}}} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,16{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{{H_2}O}} = {n_{ete}} = 0,08{\text{ mol}}\)

  BTKL: \({m_{ancol}} = {m_{ete}} + {m_{{H_2}O}} = 6,76 + 0,08.18 = 8,2{\text{gam}}\)

  Gọi số mol 2 ancol phản ứng lần lượt là a, b.

  \( \to a + b = 0,16;46a + 60b = 8,2\)

  Giải được: a=0,1; b=0,06.

  HIệu suất: 

  \({H_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{0,1}}{{0,2}} = 50\% ;{H_{{C_3}{H_7}OH}} = \frac{{0,06}}{{0,3}} = 20\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )