Hiện nay bố hơn con 32 tuổi.tuổi con bằng một phần 5 tuổi bố hỏi con bao nhiêu tuổi bố bao nhiêu tuổi

Question

Hiện nay bố hơn con 32 tuổi.tuổi con bằng một phần 5 tuổi bố hỏi con bao nhiêu tuổi bố bao nhiêu tuổi

in progress 0
Camila 1 năm 2021-10-02T20:06:20+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:07:23+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: tuoi bố là b ; tuoi con là a

  bố hơn con 32=> b-a=32 và a=1/5.b

  => b=40 và a=8

  vậy bố 40 tuoi con 8 tuoi

  0
  2021-10-02T20:08:13+00:00

  $\left \{ {{x=tuổi con} \atop {y=tuổi bố}} \right.$

  Ta có $\left \{ {{y-x=32} \atop {5x=y}} \right.$

  => x= 8, y=40

  Vậy con 8 tuổi bố 40 tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )