Hiện tại tuổi cha của An gấp 3 lần tuổi An ,5 năm trước tuổi cha an gấp 4 lần tuổi an . hỏi cha an sinh an lúc bao nhiêu tuổi?

Question

Hiện tại tuổi cha của An gấp 3 lần tuổi An ,5 năm trước tuổi cha an gấp 4 lần tuổi an . hỏi cha an sinh an lúc bao nhiêu tuổi?

in progress 0
Nevaeh 4 tháng 2021-08-16T01:35:48+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:37:21+00:00

  Gọi x là số tuổi của cha An hiện tại

        y là số tuổi của An hiện tại (x;y> 0)

  Hiện tại tuổi cha của An gấp 3 lần tuổi An: => x=3y

  5 năm trước tuổi cha an gấp 4 lần tuổi An => x-5=4(y-5) <=>4y-x=15

  Giải được x=45 ; y=15

  => Cha sinh An lúc 45-15=30 tuổi

  0
  2021-08-16T01:37:46+00:00

  Đáp án:30 tuổi

   

  Giải thích các bước giải: gọi x là tuổi cha của An hiện nay (x>0)

  y là tuổi An hiện nay (y>0)

  theo đề bài ta có hệ pt:

  $\{ _{x – 5 = 4(y – 5)}^{x = 3y} <  =  > \{ _{x – 4y =  – 15}^{x = 3y} <  =  > \{ _{y = 15}^{x = 45}$

  vậy cha An sinh An lúc ông x-y=30 tuổi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )