hiệp ước 15/3/2874 là hiệp ước gì? hiệp ước có những điều kiện gì?

Question

hiệp ước 15/3/2874 là hiệp ước gì? hiệp ước có những điều kiện gì?

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-09-25T15:04:21+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:05:29+00:00

  – Ký hiệp ước Giáp Tuất vs Pháp

  – Điều kiện :

  + Nền ngoại giao VN lệ thuộc vào đường lối đối ngoại của Pháp

  + Công nhận quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình của Pháp

  + Triều đình Huế thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ là đất thuộc Pháp

  ⇒ Hoàn toàn biến nước ta thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa.

  ⇒ Làm mất thêm một phần chủ quyền quan trọng về chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )