hiệp ước nhâm tuất năm 1862 đã vi phạm điều gì

Question

hiệp ước nhâm tuất năm 1862 đã vi phạm điều gì

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-07-28T13:28:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:29:16+00:00

  -Hiệp ước Nhâm Tuất đã vi phạm:

  – Thừa nhận cho Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn. – Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán. – Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.

  Chúc bn hc tốt!

  0
  2021-07-28T13:30:01+00:00

   Thừa nhận cho Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn. – Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán. – Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )