Hiệu của hai số là 30 tỉ số của hai số là 3/5 tìm hai số đó

Question

Hiệu của hai số là 30 tỉ số của hai số là 3/5 tìm hai số đó

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-28T07:22:36+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:24:07+00:00

  $#BenokM1155A$

  $\text{Đáp án:}$

  $\text{Số Bé: 45}$

  $\text{Số Lớn: 75}$

  $\text{Giải thích các bước giải:}$

  $\text{Số Bé: 3 }$

  $\text{Số Lớn: 5}$

  $\text{Theo ta có:}$

  $\text{Số Lớn là:}$

  $30:(5-3)$x$5=75$

  $\text{Số Bé là:}$

  $75-30=45$

  $\text{Đán số: Số Bé: 45}$

  $\text{              Số Lớn: 75}$

  1
  2021-08-28T07:24:09+00:00

  Coi số lớn là : 5 phần

        Số bé là : 3 phần

     Số lớn là :

      `30 : ( 5 – 3 ) xx 5 = 75`

     Số bé là :

      `75 – 30 = 45`

                 Đáp số : Số bé : `45`

                               Số lớn : `75`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )