Hình chữ nhật có chu vi 600m chiều dài gấp 3 lần chiều rộng trên thửa ruộng đó người ta trồng rau moi mét vuông thu hoạch 5kg rau hỏi trên thửa ruộng

Question

Hình chữ nhật có chu vi 600m chiều dài gấp 3 lần chiều rộng trên thửa ruộng đó người ta trồng rau moi mét vuông thu hoạch 5kg rau hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ta rau

in progress 0
Eden 1 giờ 2021-10-17T03:40:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T03:41:46+00:00

  Nửa chu vi hình chữ nhật là: 600:2=300 (m)

  Ta có sơ đồ: 

  Chiều rộng: |____|

  Chiều dài:    |____|____|____|        (tổng 300m e tự ghi vì máy tính a ko ghi được nhé)

   Tổng số phần bằng nhau là: 1+3=4 (phần)

   Giá trị 1 phần hay chiều rộng hình chữ nhật là: 300:4×1= 75 (m)

   Chiều dài hình chữ nhật là: 300-75=225 (m)

   Diện tích hình chữ nhật là: 225×75= 16875 (m²)

   Trên thửa ruộng đó thu hoạch được:  16875:1×5= 84375 (kg) = 843,75 tạ

                                                       Đáp số: 843,75 tạ

    

  0
  2021-10-17T03:42:09+00:00

  Đáp án:

  Nửa chu vi thửa ruộng là :

  600 : 2 = 300 ( m )

  Chiều dài thửa ruộng là :

  300 : ( 3 + 1 ) * 3 = 225 ( m )

  Chiều dài thửa ruộng là :

  300 : ( 3 + 1 ) * 1 = 75 ( m )

  Diện tích thửa ruộng là :

  225 * 75 = 16875 ( m2 )

  Thu hoạch được số rau là :

  16875 : 1 * 5 =84375 ( kg ) = 843,75 tạ

  Đáp số :  843,75 tạ

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )