hình tam giác có cạnh đáy là 42,5 m và diện tích là 11050 cm vuông chiều cao của hình tam giác là

Question

hình tam giác có cạnh đáy là 42,5 m và diện tích là 11050 cm vuông chiều cao của hình tam giác là

in progress 0
Eden 1 năm 2021-09-15T19:05:46+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:06:53+00:00

            Đổi : `11050` `cm^{2}` = `1,105` `cm^{2}`

  Chiều cao của hình tam giác là :

          `11,05` x `2` `:` `42,5` `=` `0,052 ` `(` `m“)`

                        Đáp số : `0,052` `m`

  @ CHENG GỬI BẠN

  @ NHÓM WE ARE A BIG FAMILY

  @ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + CẢM ƠN + 5 SAO

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

  0
  2021-09-15T19:07:33+00:00

  Đáp án: 0, 052 m

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 11050 cm² = 1,105 m²

  Chiều cao của tam giác đó là

  1,105 x 2 : 42,5 = 0, 052 (m)

                      Đáp số 0, 052 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )