hình thức sinh sản của trùng kiết lị và trùng sốt rét

Question

hình thức sinh sản của trùng kiết lị và trùng sốt rét

in progress 0
Alaia 1 tuần 2021-09-03T19:14:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:16:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -hình thức sinh sản của trùng kiết lị:

  +sinh sản liệt phân( vô tính);Phân nhiều

  -hình thức sinh sản của trùng sốt rét:

  +sinh sản liệt phân( vô tính);Phân nhiều

  0
  2021-09-03T19:16:05+00:00

  sinh sản = cách nhân đôi liên tiếp
  sinh sản ra nhiều trùng kí sinh mới cùng 1 lúc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )