Hòa tan 27,6 kim loại R vào 1 lượng dung dịch HCL thu đc 29,8g muối . Kim loại R là kim loại nào

Question

Hòa tan 27,6 kim loại R vào 1 lượng dung dịch HCL thu đc 29,8g muối . Kim loại R là kim loại nào

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-12-01T17:53:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:54:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2R+2nHCl->2RCln+nH2

  nR=nRCln

  => 27,6/MR=29,8/(MR+35,5n)

  =>27,6MR+979,8n=29,8MR

  =>MR=445,36n

  Bạn xem lại đề nhé

  0
  2021-12-01T17:55:11+00:00

  Bảo toàn R: $n_{RCl_n}=n_R$

  $\Rightarrow \dfrac{29,8}{R+35,5n}=\dfrac{27,6}{R}$

  $\Leftrightarrow 27,6(R+35,5n)=29,8R$

  $\Leftrightarrow R=445n$ (không có R t/m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )