Hòa tan Fe bằng HCl và sục khí Cl2 đi qua hoặc cho KOH vào dung dịch và để lâu ngoài không khí. Giải thích hiện tượng và viết PTHH.

Question

Hòa tan Fe bằng HCl và sục khí Cl2 đi qua hoặc cho KOH vào dung
dịch và để lâu ngoài không khí. Giải thích hiện tượng và viết PTHH.

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-08-11T04:45:47+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:46:49+00:00

  Khi cho Fe tác dụng với HCl thấy có khí thoát ra :

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

  2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 dung dịch chuyển màu vàng.

  FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2↓ + 2KCl có kết tủa trắng xanh.

  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 kết tủa chuyển màu nâu đỏ.

                                          học tốt@MINH

   

  0
  2021-08-11T04:47:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )