Hòa tan hoàn toàn 13g 1 kim loại chưa rõ hóa trị trong HCl thì thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 đktc .xác định tên Kim loại đó

Question

Hòa tan hoàn toàn 13g 1 kim loại chưa rõ hóa trị trong HCl thì thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 đktc .xác định tên Kim loại đó

in progress 0
Aaliyah 4 tháng 2021-08-02T12:04:29+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T12:05:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-02T12:05:32+00:00

  Đáp án:

   Kim loại đó là kẽm 

  Giải thích các bước giải:

   Gọi R là kim loại cần tìm 

  Ta có : 

  $R+ 2HCl \to RCl_2+H_2$

  $n_{H_2} =\dfrac{4, 48} {22, 4} = 0,2(mol)$

  `=>` $n_{H_2} = n_R = 0,2(mol)$

  `=>` $M = 13/0, 2= 65 (Zn)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )