Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ) .Sau phản ứng , hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô

Question

Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ) .Sau phản ứng , hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là ?
A. 3,81g B. 4,81g C. 5,81g D. 6,81g

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-11-24T19:38:34+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:40:23+00:00

  Đáp án: D.6,81g

   

  Giải thích các bước giải:

  nH2SO4=nH2O

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

  mhh + mH2SO4 = mmuối + mH2O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )