Hòa tan hoàn toàn 48g Oxit của kim loại( hóa trị 2 ) cần vừa đủ 0,3 lít dung dịch HCl 4M a)tìm CTHH của oxit. b)tìm CM của dưng dịch sau PƯ

Question

Hòa tan hoàn toàn 48g Oxit của kim loại( hóa trị 2 ) cần vừa đủ 0,3 lít dung dịch HCl 4M
a)tìm CTHH của oxit.
b)tìm CM của dưng dịch sau PƯ

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-08T00:58:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T00:59:58+00:00

  a,gọi cthh của kim loại là RO

  =>RO+2HCl=>RCl2+H2O

   ta có nHCl=4*0,3=1,2(mol)

  =>nRO=$\frac{1,2}{2}$=0,6(mol) 

  =>MRO=$\frac{48}{0,6}$=80

  =>R+O=80

  =>R=80-16=64(Cu)

  vậy cthh của oxit là CuO

  b,Cm=$\frac{0,6}{0,3}$=2M 

  0
  2021-09-08T01:00:30+00:00

  `CTHH:RO`

  `n_(HCl)=0,3.4=1,2(mol)`

  `RO+2HCl->RCl_2+H_2O`

  `0,6`        `1,2`          `0,6`

  `M_(RO)=\frac{48}{0,6}=80`

  `=>R+16=80`

  `=>R=64`

  `=>R` là `Cu`

  `RO:CuO`

  `b,`

  `C_(MCuCl_2)=\frac{0,6}{0,3}=2M`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )