Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch axit HCl. Sau phản ứngthấy có khí thoát ra ở đktc và dung dịch X.a/ Tính khối lượng muối thu

Question

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch axit HCl. Sau phản ứngthấy có khí thoát ra ở đktc và dung dịch X.a/ Tính khối lượng muối thu được.b/ Tính thể tích khí thoát ra (đktc)c/ Tính nồng độ mol của dung dịch HCl, biết thể tích HCl đã dùng là 200ml.

in progress 0
Lydia 3 ngày 2021-12-06T18:50:35+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:51:43+00:00

  Đáp án:

   Fe +2HCl –> FeCl2 + H2

  0,1    0,2            0,1        0,1

  nFe=$\frac{5,6}{56}$ =0,1

  VH2=0,1.22,4=2,24lit

  mFeCl2 =0,1.(56+71)=12,7g

  200ml=0,2lit

  CMHCl=$\frac{0,2}{0,2}$ =1M

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )