Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg trong dung dịch H2SO4 dư sau phản ứng người ta thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch E. a) Tín

Question

Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg trong dung dịch H2SO4 dư sau phản
ứng người ta thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch E.
a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong X.
b) Cho dung dịch E tác dụng với dung dịch NaOH dư được m gam chất kết tủa. Viết PTPƯ và tính m?

in progress 0
Cora 1 năm 2021-10-28T15:35:49+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:37:26+00:00

  Đáp án:

   a) 69,23%  và 30,77%

  b) 5,8 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\\
  Mg + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2}\\
  n{H_2} = \dfrac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4\,mol\\
  hhX:Al(a\,mol),Mg(b\,mol)\\
  27a + 24b = 7,8\\
  1,5a + b = 0,4\\
   =  > a = 0,2;b = 0,1\\
  \% mAl = \dfrac{{0,2 \times 27}}{{7,8}} \times 100\%  = 69,23\% \\
  \% mMg = 100 – 69,23 = 30,77\% \\
  b)\\
  A{l_2}{(S{O_4})_3} + 6NaOH \to 2Al{(OH)_3} + 3N{a_2}S{O_4}\\
  Al{(OH)_3} + NaOH \to NaAl{O_2} + 2{H_2}O\\
  MgS{O_4} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4}\\
  nMg{(OH)_2} = nMg = 0,1\,mol\\
  mMg{(OH)_2} = 0,1 \times 58 = 5,8g
  \end{array}\)

  0
  2021-10-28T15:37:46+00:00

  Đáp án:

   Có j thắc mắn bạn nhắn mjk tl cho

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )